Betrokken en flexibel

Rapportage

Voortvloeiend uit de verwerking van de administratie maken wij jaarlijks voor u de jaarrekening op.

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is een financieel eindverslag van uw onderneming dat elk jaar wordt opgesteld. Een jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiele situatie van een bedrijf in het betreffende boekjaar. De jaarrekening sluit aan op de administratie die op zijn beurt weer aansluit op de boekstukken (zoals facturen,bankafschriften etc.).De jaarrekening wordt meestal opgesteld door een accountant, boekhouder of belastingadviseur.

Inhoud van een jaarrekening

De jaarrekening bestaat meestal uit de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting. De vorm en inhoud zijn wettelijk geregeld.

Doelen van een jaarrekening

De jaarrekening wordt gebruikt voor meerdere doeleinden. De meest voorkomende doeleinden worden hierna kort besproken.

Overzicht en vergelijking

De jaarrekening geeft een duidelijk beeld van hoe de onderneming er financieel voorstaat. Het maakt ook een professionele indruk bij eventuele toekomstige klanten. Doormiddel van de jaarrkening kan men tevens zien hoe men het heeft gedaan ten opzichte van voorgaande jaren of ten opzichte van branchegenoten.

Banken

Banken vragen meestal om een jaarrekening als een onderneming een financiering wil afsluiten. Hierdoor kan een bank zien hoe een onderneming ervoor staat en of het verantwoord is om een lening te verstrekken.

Belastingdienst

De gegevens uit de jaarrekening worden overgenomen om bijvoorbeeld de winstaangifte inkomstenbelasting voor ondernemers in te dienen. Bij een controle of onderzoek door de belastingdienst kan de jaarrekening worden opgevraagd, omdat daarin de belangrijkste toelichtingen op de balans en de winst- en verliesrekening staan vermeld.

Nieuws

© dV+R administraties 2022 - Website & SEO door mhmediaoplossingen.nl