Betrokken en flexibel

Wet werk en zekerheid door de Eerste Kamer

16-11-2014

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de maatregelen uit de Wet werk en zekerheid. Dit betekent dat per 1 januari 2015 de regels met betrekking tot de proeftijd en het concurrentiebeding veranderen. Per 1 juli 2015 wordt de ketenbepaling verkort en gaat het ontslagrecht op de schop.

Een meerderheid van de Eerste Kamer is vandaag akkoord gegaan met het wetsvoorstel Werk en zekerheid.
Maatregelen Wet werk en zekerheid

Per 1 januari 2015
• U mag geen proeftijd meer opnemen in een tijdelijk contract van zes maanden of korter.
• U mag alleen een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract als dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen.
• Werknemers met een contract van zes maanden of langer moet u uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk laten weten of u het contract gaat verlengen en zo ja, onder welke voorwaarden.
• De regels voor de loondoorbetaling bij oproepkrachten worden strenger

Per 1 juli 2015
• De ketenbepaling wordt verkort. Een werknemer heeft straks al na twee jaar (of drie tijdelijke contracten) recht op een vast dienstverband.
• Er komen twee vaste ontslagroutes die afhankelijk zijn van de reden van het ontslag. Voor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurend ziekteverzuim moet u straks bij UWV zijn. Voor ontslag vanwege persoonlijke redenen of een verstoorde arbeidsrelatie kunt u een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter.
• U moet aan werknemers die uit dienst treden en een dienstverband van twee jaar of langer hebben gehad een transitievergoeding betalen.
• Er komt een wettelijk scholingsrecht voor werknemers.

Per 1 januari 2016
• De maximale duur van de WW-uitkering wordt geleidelijk verkort van 38 naar 24 maanden.

Nieuws

BTW uit andere EU-landen

Lees verder

Factuureisen? Meld uw vestigingsadres

Lees verder

Overgang van VAR naar DBA

Lees verder

Minimumloon iets hoger per 01 juli 2016

Lees verder

Nieuwe loonbelasting – en premietabellen per 1 april 2016

Lees verder

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Lees verder

Belastingen en overlijden

Lees verder

Belastingdienst stuurt btw-brieven aan 44.000 ondernemers

Lees verder

Bewaarplicht administratie onderneming

Lees verder

Onderhoud en verbouwing woning

Lees verder

Nieuwe minimumlonen tweede helft 2015

Lees verder

Vanaf 2016 digitaal aanleveren van jaarstukken

Lees verder

Aanvragen nieuwe VAR voor 2015 nog niet nodig

Lees verder

Nieuwe minimumlonen eerste helft 2015

Lees verder

Tegenvaller 2014 mag later betaald worden

Lees verder

Wet werk en zekerheid door de Eerste Kamer

Lees verder

© dV+R administraties 2021 - Website & SEO door mhmediaoplossingen.nl