Betrokken en flexibel

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

14-10-2015

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties regelt de opvolger van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Volgens deze wet kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers hun contract voorleggen aan de Belastingdienst of gebruikmaken van een modelcontract. Als zij daadwerkelijk conform een goedgekeurd contract werken, geeft dit de opdrachtgever een vrijwaring voor de loonheffingen.
Als een opdrachtgever zeker wil weten dat hij geen loonheffingen hoeft af te dragen voor een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) met wie hij werkt, heeft hij twee opties:

1. Hij legt het contract voor aan de Belastingdienst, die vervolgens binnen zes weken uitsluitsel geeft over de loonheffingen.

2. Hij maakt gebruikt van een goedgekeurd modelcontract.

Verantwoordelijkheid opdrachtgever wordt groter

Alleen als opdrachtgever en opdrachtnemer daadwerkelijk conform het goedgekeurde contract werken, lopen zij geen risico op naheffingsaanslagen en boetes. In tegenstelling tot bij de VAR geldt dit risico niet alleen voor de opdrachtnemer.

De opdrachtgever heeft een grote rol in de keuze en invulling van het contract, en daardoor ook een grote verantwoordelijkheid.

Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2016 van kracht wordt.

Nieuws

BTW uit andere EU-landen

Lees verder

Factuureisen? Meld uw vestigingsadres

Lees verder

Overgang van VAR naar DBA

Lees verder

Minimumloon iets hoger per 01 juli 2016

Lees verder

Nieuwe loonbelasting – en premietabellen per 1 april 2016

Lees verder

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Lees verder

Belastingen en overlijden

Lees verder

Belastingdienst stuurt btw-brieven aan 44.000 ondernemers

Lees verder

Bewaarplicht administratie onderneming

Lees verder

Onderhoud en verbouwing woning

Lees verder

Nieuwe minimumlonen tweede helft 2015

Lees verder

Vanaf 2016 digitaal aanleveren van jaarstukken

Lees verder

Aanvragen nieuwe VAR voor 2015 nog niet nodig

Lees verder

Nieuwe minimumlonen eerste helft 2015

Lees verder

Tegenvaller 2014 mag later betaald worden

Lees verder

Wet werk en zekerheid door de Eerste Kamer

Lees verder

© dV+R administraties 2021 - Website & SEO door mhmediaoplossingen.nl