Betrokken en flexibel

Nieuwe minimumlonen tweede helft 2015

05-05-2015

Per 1 juli 2015 is het minimumloon € 1.507,80

Het minimumloon dat u per 1 juli 2015 minstens aan werknemers van 23 jaar en ouder moet uitbetalen, is onlangs bekendgemaakt. Het gaat om een bedrag van € 1.507,80 bruto per maand.

Er geldt een afgeleid minimumbedrag voor jongeren.
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 8 april het minimumloon voor de tweede helft van 2015 gepubliceerd.

Per 1 juli 2015 wordt het minimumloon weer aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van de contractlonen.

Het minimumjeugdloon is een percentage van het minimumloon
Werknemers die jonger zijn dan 23 jaar hebben recht op het wettelijk minimumjeugdloon dat bij hun leeftijd past. Het minimumjeugdloon is een percentage van het minimumloon, dat hoger wordt naarmate de jonge werknemer ouder wordt. U moet het hogere minimumloon aan de werknemer betalen vanaf de dag van zijn verjaardag, maar meestal is het praktischer het hogere loon vanaf het begin van het loontijdvak te hanteren.

Nieuws

BTW uit andere EU-landen

Lees verder

Factuureisen? Meld uw vestigingsadres

Lees verder

Overgang van VAR naar DBA

Lees verder

Minimumloon iets hoger per 01 juli 2016

Lees verder

Nieuwe loonbelasting – en premietabellen per 1 april 2016

Lees verder

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Lees verder

Belastingen en overlijden

Lees verder

Belastingdienst stuurt btw-brieven aan 44.000 ondernemers

Lees verder

Bewaarplicht administratie onderneming

Lees verder

Onderhoud en verbouwing woning

Lees verder

Nieuwe minimumlonen tweede helft 2015

Lees verder

Vanaf 2016 digitaal aanleveren van jaarstukken

Lees verder

Aanvragen nieuwe VAR voor 2015 nog niet nodig

Lees verder

Nieuwe minimumlonen eerste helft 2015

Lees verder

Tegenvaller 2014 mag later betaald worden

Lees verder

Wet werk en zekerheid door de Eerste Kamer

Lees verder

© dV+R administraties 2021 - Website & SEO door mhmediaoplossingen.nl