Betrokken en flexibel

Bewaarplicht administratie onderneming

17-05-2015

Als ondernemer heeft u te maken met een fiscale bewaarplicht. Die is gelukkig wel aan een termijn gebonden. Kunt u in 2015 beginnen met de grote opruiming? Waar moet u op letten?

Standaard zeven jaar.
U heeft standaard te maken met een bewaartermijn van zeven jaar. Dat betekent dat, uitzonderingen daargelaten, de administratie van 2007 en eerder de versnipperaar in kan. De volgende zaken moet u zeker minstens zeven jaar bewaren:

  • grootboek
  • debiteuren- en crediteurenadministratie
  • voorraadadministratie
  • in- en verkoopadministratie
  • loonadministratie

Langer bewaren voor de btw!
Voor de btw moet u de administratie soms langer bewaren. Dit betreft onroerende zaken, zoals uw bedrijfspand, omdat hiervoor een herzieningstermijn geldt van 10 jaar. Gebruikt u uw pand bijvoorbeeld voor 50% vrijgesteld, dan mag u ook maar 50% van de betaalde btw aftrekken. Het gebruik wordt voor de btw 10 jaar gevolgd. Wijzigt het vrijgestelde gebruik, dan wijzigt ook uw aftrek, dus vandaar de langere bewaartermijn.

Tot uw administratie behoort ook digitale informatie. Tapes, dvd’s, usb-sticks, etc. moeten dus in beginsel ook minimaal zeven jaar bewaren. Bovendien moet u ervoor zorgen dat de informatie op deze gegevensdragers toegankelijk blijft. Dit zal soms betekenen dat uw oude apparatuur, zoals een pc met floppydrive, en oude software, zoals Windows XP, ter beschikking houdt.

Niet voldoen aan de bewaarplicht?
U bent verplicht op verzoek van de inspecteur de gegevens uit uw administratie te leveren die hij van belang acht voor uw belastingplicht. Heeft u die niet meer, zoals inkoopfacturen, dan kan hij hier schriftelijk om verzoeken. Omdat u niet aan zijn verzoek kunt voldoen, kan hjij de administratie verwerpen. De inspecteur kan dan een aanslag opleggen op basis van een schatting. Dat deze niet aan de lage kant zal zijn, spreekt voor zich.

Nieuws

BTW uit andere EU-landen

Lees verder

Factuureisen? Meld uw vestigingsadres

Lees verder

Overgang van VAR naar DBA

Lees verder

Minimumloon iets hoger per 01 juli 2016

Lees verder

Nieuwe loonbelasting – en premietabellen per 1 april 2016

Lees verder

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Lees verder

Belastingen en overlijden

Lees verder

Belastingdienst stuurt btw-brieven aan 44.000 ondernemers

Lees verder

Bewaarplicht administratie onderneming

Lees verder

Onderhoud en verbouwing woning

Lees verder

Nieuwe minimumlonen tweede helft 2015

Lees verder

Vanaf 2016 digitaal aanleveren van jaarstukken

Lees verder

Aanvragen nieuwe VAR voor 2015 nog niet nodig

Lees verder

Nieuwe minimumlonen eerste helft 2015

Lees verder

Tegenvaller 2014 mag later betaald worden

Lees verder

Wet werk en zekerheid door de Eerste Kamer

Lees verder

© dV+R administraties 2021 - Website & SEO door mhmediaoplossingen.nl